LICEUL "REGELE CAROL I"

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/ - Proiect European

Anunturi

BANI DE LICEU 2011-2012

Posted by Ionelia on September 19, 2011 at 10:10 AM

BANI DE LICEU

În perioada15 septembrie – 1 octombrie se primesc cereri pentru programul de protectiesocială BANI DE LICEU.

Beneficiarii sunt elevii care seafla in intretinerea familiilor al caror venit brut  lunar pe membru de familie realizat in ultimele3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum si eleviicare beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela,in cazul respectarii conditiei de venit sus mentionate.

DOCUMENTE DOVEDITOARE:

Cererea tip  completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.Cererea va fi însotită de următoarele documente:a)copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului;

b)copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalti membri ai familiei;

c) actedoveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmasaleroilor revolutiei, bolnav de TBC si se află în evidenta dispensarului scolar,că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbtie gravă,insuficientă renală cronică, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitală,hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cuvirusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă,spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor.Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordareaburselor, conform Ordonanteide urgentă a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări socialede sănătate, cu modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

/pentru elevii cu venit 0, toti mebrii familie peste18 ani, vor da declaratii privind venitul pe lunile amintite in fata direigintelui si vor aduce ancheta sociala de la primarie.

e) adeverintăeliberată de către unitatea scolară din care să rezulte media generală sinumărul de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii pentruacordarea sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectiesocială "Bani de liceu".

(4) Documenteleprevăzute la lit. a) si b) se vor depune în copie, cu conditia ca, la depunereacererii, solicitantul să prezinte si actele în original.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

TRASEE OSTROV-ADAMCLISI

MISIUNEA ŞCOLII

Să oferim un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.