LICEUL "REGELE CAROL I"

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/ - Proiect European

Anunturi

CONCURS OCUPARE POSTURI 2012

Posted by Ionelia on June 4, 2014 at 12:10 PM

 

Graficul desfășurării inspecțiilor speciale la clasă

CENTRUL NR. 51

GRUP ȘCOLAR OSTROV

1. Purcărea Nicoleta -  Lb. franceză - 28.05.2012 - 10,00-11,00

2. Petcu Afrodita - Lb. engleză - 28.05.2012 - 12,00-13,00

3. Moise Constanța -  Matematică - 29.05.2012 - 10,00-11,00

4. Nicolae Georgiana Cornelia - Lb. și lit. română (învățământ primar)- 30.05.2012 - 10,00-11,00

5. Constantin Mihai - Ed. fizică - 30.05.2012 - 12,00-13,00

6. Margină Vasilica -DSP: Climatologie și pedologie (Agricultură/Horticultură;)- 31.05.2012- 10,00-11,00

7. Bănică Poștaru Traian Claudiu -  Fizică - 05.06.2012 -  10,00-11,00

 

Președinte comisie de org. şi desf. concurs,                           Președinte comisie inspecții la clasă,

PROF. FRICOSU IONELIA                                                                          PROF. IVANOV MIOARA

 

GRUPUL SCOLAR OSTROV CONSTANTA

CENTRUL DE CONCURS NR. 51

ANUNTA DESFASURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE 2012 DUPA URMATORUL CALENDAR:

PROGRAMUL DE DEPUNERE A DOSARELOR

LUNI- VINERI – 8,00 – 14,00 , in perioada 2- 12 aprilie 2012

Dosarele se depun la GRUP SCOLAR OSTROV, STR. LIBERATII, NR. 36, LOC. OSTROV, JUD. CONSTANTA, TEL /FAX 0241857137, EMAIL: [email protected]

20-27 aprilie 2012 - validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţi. Neparticiparea la validare atrage după sine respingerea dosarului.

30 aprilie 2012 afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea inspecţiilor la clasă.

2 mai-8 iunie 2012 organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor la clasă

2 august 2012, desfăşurarea probei scrise

• desfasurarea concursului (probei scrise) va avea loc la SEDIUL UNITATII SCOLARE.

6 august 2012, afişarea rezultatelor

6-7 august 2012, înregistrarea contestaţiilor

8 august 2012, rezolvarea contestaţiilor

9 august 2012, afişarea rezultatelor finale

INFORMATII PRIVIND LISTA POSTURILOR SI ALTE DOCUMENTE NECESARE SE GASESC PE SITE-UL ISJ CONSTANTA LA ADRESA:

http://www.isjcta.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=151

DISCIPLINA POSTURILOR:

- profesor învățământ primar

- chimie

- silvicultură

- educație muzicală/educație artistică

- educație vizuală/educație artistică

- fizică

- limba engleză

- limba franceză

- limba și literatura romană

- matematică

- educație fizică și sport

- filosofie/logică/argumentare și comunicare

- tehnologia informației și comunicațiilor

- agricultură/horticultură

- profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

PRESEDINTE COMISIE DE ORGANIZARE SI DESFASURARE,

PROF. FRICOSU IONELIA

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

TRASEE OSTROV-ADAMCLISI

MISIUNEA ŞCOLII

Să oferim un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.