LICEUL "REGELE CAROL I"

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/ - Proiect European

Anunturi

EURO 200

Posted by Ionelia on April 1, 2012 at 12:15 PM

ACTE NECESARE PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI CALCULATOR PROGRAMUL EURO 200

(1) Pentru obtinerea ajutorului aferent achizitionarii unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevazut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/institutia de învatamânt la care este înscris elevul.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi completata în cazul elevilor, de un parinte, tutore sau curator, dupa caz.

(3) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi însotita de urmatoarele documente:

a) copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului împreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz;

b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;

c) adeverinta de la institutiile de învatamânt/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre persoanele cu vârsta mai mare sau egala cu 18 ani, în sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se încadreaza în plafonul prevazut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 si ca dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard.

(3) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia:alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.

(4) Cererea prevazuta la art. 3  SE VA DEPUNE PANA IN DATA DE 12 APRILIE 2012 LA SECRETARIATUL UNITATII SCOLARE.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

TRASEE OSTROV-ADAMCLISI

MISIUNEA ŞCOLII

Să oferim un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.