LICEUL "REGELE CAROL I"

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/ - Proiect European

Links

TRASEE OSTROV-ADAMCLISI

MISIUNEA ŞCOLII

Să oferim un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.