LICEUL "REGELE CAROL I"

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/ - Proiect European

CALENDARE EXAMENE BACALAUREAT/EVALUARE NATIONALA 2012

Anexa la ordinul MECTS nr. 5218/29.08.2011, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2012

 

 

Calendarul examenului de bacalaureat – 2012 CALENDARUL examenului de bacalaureat – 2012

 

 

Sesiunea iunie-iulie 2012

28 – 30 mai 2012

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

1 iunie 2012

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

11 - 13 iunie 2012

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

13 - 15 iunie 2012

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 – 22 iunie 2012

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 - 27 iunie 2012

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

2 iulie 2012

Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

3 iulie 2012

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

4 iulie 2012

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

6 iulie 2012

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

8 iulie 2012

Afişarea rezultatelor

9 iulie 2012

Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 – 12:00)

10 -12 iulie 2012

Rezolvarea contestaţiilor

13 iulie 2012

Afişarea rezultatelor finale

 

Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5219/29.08.2011 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării

 

Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2011-2012 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

 

Calendarul Evaluării Naţionale - 2012

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012

 

 

15 iunie 2012 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

 

 

18-20 iunie 2012 Înscrierea la Evaluarea Naţională

 

 

25 iunie 2012 Limba şi literatura română - probă scrisă

 

 

26 iunie 2012 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

 

 

27 iunie 2012 Matematica - probă scrisă

 

 

29 iunie 2012 Afişarea rezultatelor (până la ora 14)

 

 

29 iunie 2012 Depunerea contestaţiilor (orele 14-18)

 

 

30 iunie-1 iulie 2012 Rezolvarea contestaţiilor

 

 

2 iulie 2012 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 

FOARTE IMPORTANT!

Pentru promovarea examenului de bacalaureat solicitaţi cadrelor didactice de la disciplinele română, matematică, lb. străine, biologie, informatică:

 1. o bibliografie suplimentară
 2. teme suplimentare
 3. stabilirea unor ore de pregătire suplimentară

 PARTICIPATI LA ORELE DE PREGATIRE SUPLIMENTARA STABILITE DE CADRELE DIDACTICE SI LA SIMULARILE ORGANIZATE SEMESTRIAL IN SCOALA!

Directiunea

 

ADMITERE LICEU 2011

 JOI, 30 IUNIE 2011, ORA 10, IN SALA DE FESTIVITATI LICEU, CORP B, INTALNIRE CU PARINTII SI ELEVII CLASELOR A VIII-A DE LA GRUP SCOLAR OSTROV PENTRU COMPLETAREA/VERIFICAREA FISELOR DE INSCRIERE. Veniti cu certificatul de nastere/ bletinul

 

VINERI,  1 IULIE 2011, ORA 10, INTALNIRE CU PARINTII SI ELEVII CLASEI A VIII-A DE LA SCOALA CU CLASELE I-VIII ALMALAU PE ACEIASI TEMA LA SCOALA ALMALAU. Veniti cu certificatul de nastere/buletinul.

CALENDAR DE ADMITERE LA LICEU

29 iunie - 5 iulie - Completarea optiunilor in fisa de inscriere

30 iunie - 6 iulie - Datele din fisele de inscriere se introduc in baza de date computerizata. Tot acum, elevii si parintii verifica fisele si corecteaza eventualele greseli.

8 iulie - Ultima zi de transmitere a bazei de date de la centrele de inscriere catre centrul judetean (respectiv al municipiului Bucuresti)

9 iulie - Transmiterea datelor de la centrele judetene catre Centrul National de Admitere

10 iulie - Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucurelti, transmiterea modificprilor la comisia nationala.

11 iulie - Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor

12 iulie - Repartizarea computerizata

13 iulie - Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati

15 iulie Afisarea in fiecare unitate de invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate

15 iulie - 25 iulie Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.

 

PENTRU ALTE DETALII ACCESATI LINKURILE:

http://www.isjcta.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=77&Itemid=141

 

http://www.admitereliceu.ro/institutii/county/CT

 

PREGATIRE EXAMEN BACALAUREAT SESIUNEA AUGUST 2011

Elevii claselor terminale, care nu au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2011, sunt asteptati la orele de pregatirea suplimentara, stabilite cu acordul profesorilor care predau disciplinele de examen.

 

Orele de pregatire se vor desfasura astfel: 

  •  

  • Matematica:
  • Luni si Miercuri incepand cu ora 10
 •  

  •  Limba si literatura romana:
  •  Marti si Joi incepand cu ora 11

   

      Biologie:

   Vineri incepand cu ora 10

   

   

     DIRECTIUNEA.