LICEUL "REGELE CAROL I"

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/ - Proiect European

Grup Scolar Ostrov, jud. Constanta

Liceul "Regele Carol I" Ostrov este situat în partea de sud-vest a judeţului Constanţa. El oferă instruire în domeniul agricol, silvic si mecanic şi clase de ştiinţe ale naturii pentru elevii din zonă. Provenienţa elevilor se bazează pe afluxul acestora din mediul rural şi din alte localitati ale judeţului, cu posibilitatea cazării elevilor în internatul şcolii, care dispune , în prezent , de 40 locuri de cazare.

În anul şcolar 2011-2012 au fost înscrişi la cursurile de zi 603 de elevi şi 148 de preşcolari dintre care:

-Grădiniţa cu orar normal Ostrov: 108 de preşcolari, 4 grupe.

-Grădiniţa cu orar normal Almalău: 40 de preşcolari, 2 grupe.

-Şcoala Almalău: 88 de elevi, 7 clase - nivel primar + gimnazial.

-Şcoala Ostrov: 227 de elevi, 9 clase  - nivel primar + gimnazial.

-Liceu Ostrov: 183 de elevi la cursuri zi + 105 de elevi la cursuri frecvenţă redusă.

De asemenea, şcoala oferă cursuri cu frecvenţă redusă , pentru învăţământul liceal.

Unitatea noastră şcolară cuprinde clase de liceu tehnologicşi  teoretic. În şcoală activează 34 de cadre didactice, sectorul administrativ având 15 angajaţi.

Începând cu anul 2002 a fost lansat un plan de modernizare şi renovare a clădirilor şcolii. Acesta cuprinde modernizarea internatului şi a cantinei şcolii cât şi renovarea cabinetelor, laboratoarelor, a secretariatului şi contabilităţii, dotarea cabinetelor cadrelor didactice cu calculatoare şi legare a acestora la Internet. Aşteptăm demararea  proiectului de modernizare pentru toate spaţiile de învăţare ale instituţiei noastre.


Grup Scolar Ostrov, jud. Constanta, str. Libertatii, nr. 36, loc. Ostrov, jud. Constanta, str. Muresului, nr.15, loc. Ostrov, jud. Constanta, Ostrov, Constanta, 902070, Romania
Address:
str. Libertatii, nr. 36, loc. Ostrov, jud. Constanta
str. Muresului, nr.15, loc. Ostrov, jud. Constanta
Ostrov Constanta 902070 Romania

Hours of operation:
8-19

Phone:
0241857137

Email address:
Map and Directions