LICEUL "REGELE CAROL I"

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/ - Proiect European

CURSURI ZI

AN ŞCOLAR 2011-2012

SEMESTRUL I

COMPONENŢĂ:

 

1. ŞCOALA CU CLASELE I-XIII OSTROV ( 4 clase I - IV, 6 clase V - VIII, 7 clase IX-XIII)-total 603elevi

 

2. ŞCOALA CU CLSELE I-VIII ALMALĂU ( 3 clase I - IV şi 4 clase V - VIII ) -total  88 elevi

 

3. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OSTROV ( 4 grupe ) -total  108 preşcolari

 

4. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ALMALĂU ( 2 grupe )-total 40 preşcolari

 

 

PERSONAL ANGAJAT:

 

Cadre didactice -titulari: 25

                       -suplinitori: 9

                       Personal didactic auxiliar-un informaticia de reţea, doi secretari, un administrator financiar, un administrator patrimoniu, un bibliotecar

         

Personal nedidactic- un paznic noapte, un muncitor întreţinere, un pedagog, un fochist, şase îngrijitori, un bucătar

                                                

 

 

SITUAŢIA ŞCOLARĂ LA FINELE SEMESTRULUI I

    Şcoala               

Clasa/Grupa

Număr de elevi/

preşcolari     

Educator/

Învăţător/

Diriginte

Promovaţi

 Situaţie neîncheiată/

Corigenţă

Abandon şcolar

 G.O.N. Ostrov

Mijlocie Duţu Mariana
   

 G.O.N. Ostrov

Mare Sandu Florentina
   

 G.O.N. Ostrov

Mare Chirea Lenuţa
   

 G.O.N. Ostrov

Pregătitoare Mototol Daniela
   

 G.O.N. Almalău

Mică Frunză Narcisa Elena
   

 G.O.N. Almalău

Mijlocie
 Frunză Luiza Cristina   

 Gr. Şc. Ostrov

 I Mardare Nicoleta
   

Gr. Şc. Ostrov

a II-a
 Pană Dorina Luminiţa  

 Gr. Şc. Ostrov

a III-a
 Tîrpan Valeriana
   
 Gr. Şc. Ostrova IV-a 

Fricosu Ionelia

   
Gr. Şc Ostrov
a V-a
 Isache Popa Carmen Petronela
   
 Gr. Şc. Ostrov

 a VI-a

 Popescu Ecaterina
   
 Gr. Şc. Ostrov

 a VII-a A

  Panache Florica
   

 a VII-a B

 a VII-a B

 Duda Monica Claudia
  
 Gr. Şc. Ostrov

 a VIII-a

 Stroie Dan
   
 Gr. Şc. Ostrov

 a IX-a Şt.

 Stoica Irina
   
 Gr. Şc. Ostrov

 a IX-aTh.

 Culea Mario Dorin
   
 Gr. Şc. Ostrov

 a X-a Th.

 Gheorghiu Adriana Clementina
   
 Gr. Şc. Ostrov

 a XI-a Şt.

  Bănică Poştaru Traian Claudiu
   
 Gr. Şc. Ostrov

 a Xi-a Th.

  Dragnea Gheorghe
   
 Gr. Şc. Ostrov

 a XII-a Şt.

  Adam Ana
   
 Gr. Şc. Ostrov a XIII-a Th. 

 Manea Viorel Vasile

   

 Şc. Almalău

I
  Nicolae Georgiana Cornelia
   

 Şc. Almalău

 a II-a  Vlad Nicoleta Arghiriţa
   

 Şc. Almalău

 a IV-a
  Varză Ioana
   

 Şc. Almalău

 a V-a
  Tapalan Daniel
   

 Şc. Almalău

 a VI-a
  Bordeianu Gheorghe
   

 Şc. Almalău

 a VII-a  Pîslaru Lucian
   

 Şc. Almalău

 a VIII-a
  Novac Gherghina
   

ANUNT IMPORTANT!

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI A IX A TEHNOLOGIC  CARE AU SITUATIA NEINCHEIATA DUPA SEMESTRUL I  AL ANULUI SCOLAR  2011-2012

 

Nr

crt

 

NUME SI PRENUME

Motivul situatiei

neincheiate

Discipline  la care are situatii neincheiate sau alte situatii

1

BUCUREASA DANIEL

absenteism

Toate

Adresa 77/18.01.2012

2

COLIPCA  PETRU

absenteism

Toate

Adresa 76/18.01.2012

3

CRACIUNESCU FLORIAN

absenteism

Toate

Adresa 75/18.01.2012

4

STUPARU BOGDAN

absenteism

Lb engleza,lb franceza,matematica,fizica,chimie,

biologie,istorie,geografie,logica

Adresa 79/18.01.2012

5

DARAC

IONUT

absenteism

Toate

Adresa nr 81/18.01.2012

6

BACRAU IANCU

NICOLAE

absenteism

Toate

Adresa nr 78/18.01.2012

7

DEMOSTENE

TUDOREL-VIOREL

absenteism

Toate

Adresa nr 74/18.01.2012

8

VASILE DUMITRU

TICA

absenteism

Toate

Adresa nr 73/18.01.2012

9

CORTEL

DENISA

absenteism

Toate

Adresa nr 72/18.01.2012

10

VASILE

ANGHELUS

absenteism

Toate

Adresa nr 98/18.01.2012

11

MIRCEA

NICU

absenteism

Toate

Adresa nr 80/18.01.2012

12

CAZACU

MARIAN

Aminat

medical

Toate

DIRIGINTE,

PROF CULEA MARIO DORIN