LICEUL "REGELE CAROL I"

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/ - Proiect European

Despre noi

         În Liceul Regele Carol I Ostrov funcţionează toate nivelurile de pregătire: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

            Grădiniţa cu program normal Ostrov este găzduită în clădirea nouă din faţa Primăriei Ostrov şi are patru grupe pe fiecare nivel  de studiu:  o grupă mică, o grupă mijlocie şi  două grupe mari.

            Avem  ca  structuri  Şcoala  gimnazială Almalău   şi  Grădiniţa  cu  program normal  Almalău.  În şcoala gimnazială Almalău funcţionază  câte  o clasă  pentru fiecare an de  studiu până  la  clasa  a  VIII - a,  iar  la  Grădiniţa  cu  program  normal   Almalău  funcţionază  două  grupe: mică şi mare.

            Învăţământul   primar  şi  gimnazial  îşi  desfăşoară  cursurile  în  două  schimburi  în clădirea nouă,  construită  în 1966.  Este o  clădire cu etaj  şi cuprinde şase săli  de  clasă, un laborator de fizică-chimie, o sală de informatică, un laborator de biologie, unul de geografie şi unul de engleză, cancelarie, secretariat, contabilitate, o sală pentru  materiale didactice şi o  sală   pentru   arhiva   şcolii.    Învăţământul  primar  cuprinde  şase clase: o clasă pregătitoare, două clase I şi câte o clasă II - IV,  iar cel gimnazial şase clase V-VIII.

         Învăţământul liceal, cursuri de zi, este reprezentat de şapte clase dintre care: clasa a IX-a Ştiinte ale naturii, clasa a IX-a liceu tehnologic, domeniul silvicultură, clasa a X-a liceu tehnologic, domeniul agricultură, clasa a XI-a Ştiinţe ale naturii, clasa a XI-a liceu tehnologic, domeniul mecanică, clasa a XII-a Ştiinţe ale naturii şi clasa a XII-a liceu tehnologic, domeniul silvicultură.

   Cursurile  liceale  profil tehnologic se   desfăşoară  majoritatea  în clădirile construite la 1879 şi  1884. Acum prima clădire cuprinde  patru săli de clasă, două laboratoare de informatică;  a  doua  clădire cuprinde o  sală de clasă,  laboratorul de istorie, biblioteca, bucătăria şi cantina. În spatele clădirii construite la 1879 se află un  internat (fete şi băieţi) şi un atelier de mecanică.

      Cursurile   liceale  frecvenţă redusă, sunt  reprezentate  de clasele pentru  cinci  ani  de studiu

(IX-XIII).

Ele se desfăşoară în fiecare zi de vineri începând cu ora 15.00 în clădirea liceu.