LICEUL "REGELE CAROL I"

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/ - Proiect European

               Portile scolii noastre va sunt deschise!


       Şcoala nostră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. În opinia noastră şcoala nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor!

       Şcoala  satisface  nevoia  elevului  de  a  se  simţi competent, integrat în colectiv şi totuşi independent.

        Avem  ca  prioritate  pregătirea  elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le competenţe care să le permită să-şi găsească menirea socială.

       Respectăm  fiecare  elev,  oricât  de  modeste  ar fi rezultatele sale şcolare, identificând şi valorificând aptitudinile fiecăruia dintre elevii noştrii.

       Vrem  să transformăm  şcoala noastră într-un real centru de iradiere al ştiinţei şi  culturii  la nivel  local şi nu  numai  prin   asigurarea  unui  învăţământ  deschis, promovând egalitatea şanselor, recuplat  la  nevoile  de calificare   din  piaţa  muncii  şi  flexibil  la  noi  căi  de atingere al obiectivelor educative propuse.

"Să oferim un proces de instruire şi
 
 educaţie de calitate, cu şanse egale pentru
 
toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea
 
carieră cât şi pentru învăţarea pe tot
 
parcursul vieţii."


Ce vă oferim noi ?


* şanse egale pentru to
ţi elevii !

* formare pentru viitoarea carieră !

* învăţarea pentru tot parcursul vieţii !

* respect şi iniţiativă!